Пл. дом Караџица – Солунска глава

28.04.2008

На 25-27.04.2008 год. во организација на Атанас Стојковски, се одржа акција на Јакупица.

Пишува: Атанас Стојковски

Назад кон извештаите
  • Scout Nomad Mobility Garmin Intersport Step Marketi Stop&Go