Успешна пријава за Titov Vrv SkyRace 2021

Успешно се пријавивте за учество на трката Titov Vrv SkyRace 2021.

За целосно да завршите со процесот, следно е да извршите уплата за учество во износ од 500.00 денари на ПП10 уплатница на жиро сметката на ПК Македон.

Жиро сметка: 210063535500109
Износ: 500 денари
Банка: NLB Banka
Цел на дознака: Уплата за учество на Titov Vrv SkyRace 2021

Scroll Up
  • Scout Nomad Mobility Garmin Step Marketi Stop&Go