Успешна пријава за Titov Vrv SkyRace 2022

Успешно се пријавивте за учество на трката Titov Vrv SkyRace 2022.

За целосно да завршите со процесот, следно е да извршите уплата за учество во износ од 800.00 денари на ПП10 уплатница на жиро сметката на ПК Македон.

Жиро сметка: 210063535500109
Износ: 800 денари
Банка: NLB Banka
Цел на дознака: Уплата за учество на Titov Vrv SkyRace 2022

  • Scout Nomad Mobility Garmin Intersport Step Marketi Stop&Go