Александар Кирковски

Назад

Роден: 08.09.1985
Член на ПК Македон-Скопје од: 2008 година
Член на ПД Матица-Љубљана
Контакт: 070390540 / kirkovski@gmail.com
Професија: Професор по географија
Лиценциран планинарски водич при ФПСМ: А + Б категорија

Кратка планинарска биографија и резултати во планинарските спортови

Останато:

  • Scout Nomad Mobility Garmin Intersport Step Marketi Stop&Go