Членство

Што е потребно за да станам член на планинарскиот клуб Македон?
Најпрво е потребно да ја сакам планината и природата, а потоа да имам желба да одам на планина и да се дружам со луѓе со кои вистински ќе ја доживеам и откријам и тоа во правилна насока без разлика дали кон планината ќе настапам професионално со цел постигнување врвни резултати или едноставно ќе бидам тука за да уживам во убави прошетки и дружења.

Потоа за да бидам дел од Македон се плаќа членарина еднаш годишно и таа изнесува 500 денари за сите членови над 24 години, за студенти до 24 години и под 16 години (потребна согласност од родител) е 300 денари. За нови членови кои немаат планинарска книшка се доплаќа 50 денари. Потврда од спортска медицина дека сте способни за спортски активности не е потребна, меѓутоа се препорачува еднаш годишно да се оди на преглед. Чланарината се уплатува преку уплатница (ПП10), примач ПК Македон, банка на примач – NLB Банка, и жиро сметка – 210063535500109.

После уплаќањето, известете не на официјалниот мејл на клубот поради подигнување членска книшка и маркица за тековната година.

Uplatnica Kniska

Зачлени се
  • Scout Nomad Mobility Garmin Intersport Step Marketi Stop&Go